Cjenik

Neformalni cjenik usluga Društva turističkih vodiča Split / Association of Tourist Guides Split,
Split, 2019.

Cijene usluga izražene su u kunama. PDV nije uključen u cijenu.

I. RAZGLED STARE GRADSKE JEZGRE
Dioklecijanova palača i stari grad; u trajanju do 2 sat
Od 1 do 50 osoba……………………………………………………………….550,00

II. PANORAMA GRADA
(Stavka I plus panorama autobusom, Marjan ili razgled jednog muzeja, u trajanju do 3 sata)
Od 1 do 50 osoba………………………………………………………………..650,00

III. MUZEJSKA TURA
(Posjet 2 muzeja, trajanje do 2 sata)
Od 1 do 50 osoba………………………………………………………………525,00

IV. RAZGLED JEDNOG MUZEJA
Razgled 1 muzeja u trajanju do 1 sat
Od 1 do 50 osoba………………………………………………………………250,00

V. RAZGLED SALONE
Ili Klisa ili Kaštela u trajanju do 2 sata
Od 1 do 50 osoba……………………………………………………………….550,00

VI. RAZGLED TROGIRA
Od 1 do 50 osoba……………………………………………………………….660,00

VII. RAZGLED SALONE I TROGIRA
Od 1 do 50 osoba……………………………………………………………….880,00

VIII. POLUDNEVNI IZLET
U trajanju do 6 sati………………………………………………………………880,00

IX. CJELODNEVNI IZLET
U trajanju do 12 sati……………………..…………………………………….1.100,00

X. KRUŽNA PUTOVANJA – INOZEMSTVO
(dnevno) …………………………………………………………………………….…..1.150,00

XI. OSTALE USLUGE
1. TRANSFER
U trajanju do 2 sata………………………………………………………………450,00
Za svaki dodatni sat……………………………………………………………..150,00
2. USLUGE ČEKANJA
U trajanju do 1 sat………………………………………………………………150,00
3. ASISTENCIJA
Pojedincima ili stručnim grupama (novinari, snimatelji, časnici, VIP gosti, studijske grupe i sl.)
U trajanju do 1 sat……………………………………………..…..250,00
4. KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE
U trajanju do 1 sat………………………………………………………………440,00
Za svaki dodatni sat………………………………………….…………………350,00
5. USLUGE PISMENOG PREVOĐENJA – kartica 1800 znakova s razmacima:
– sa stranog jezika na hrvatski………………………………………………..…100,00
– s hrvatskog jezika na strani…….……………………………………………..120,00
– sa stranog na strani jezik………………………………………………………150,00
6. INDIVIDUALNA VOĐENJA ZA NEAGENCIJSKE GOSTE…………………………………………………………………………………..…100,00

(Ukoliko se gost ne pojavi u dogovoreno vrijeme, nema pravo na povrat novca. Djeci do 12 godina usluga je gratis.)

XII. OSTALE ODREDBE OVOG CJENIKA:
1. Za usluge pod rednim brojevima od I do VII primjenjuju se sljedeće odredbe:
Za grupe od 50 do 60 osoba cijena se uvećava za 50%.
Za grupe preko 60 osoba agencija je dužna naručiti 2 vodiča.
2. Za usluge obavljene:
Za vrijeme državnih praznika i blagdana cijena se uvećava za 25%.
Za rad noću između 22 sata i 06 sati cijena se uvećava za 50%.
Za pratnju ili vođenje VIP osoba cijena se uvećava za 50%.
3. Za vođenje na dva strana jezika cijena se uvećava za 50%.
Turistički vodič nije dužan voditi na više od dva strana jezika.
4. Kružna putovanja: Ukoliko nije drukčije dogovoreno, vodič kojeg agencija angažira za kružna putovanja tijekom trajanja angažmana nije dužan pružati usluge lokalnog vođenja za lokalitete za koje ima dozvolu.
5. Turistički vodič je dužan čekati goste najmanje 1 sat. Ukoliko gosti kasne – a nije drukčije dogovoreno – nakon tog vremena vodič obavještava naručitelja.
6. Ukoliko je vodič došao po pozivu – a usluga naknadno otkazana (razgled grada, panorama ili muzejska tura) –
vodič ima pravo na 50% naknade od osnovnog iznosa. Naručitelj uslugu može otkazati do 4 sata prije početka vođenja.
7. Ukoliko se radi o višednevnom angažiranju vodiča, naručitelj uslugu može otkazati do 24 sata ranije. U protivnom dužan je platiti 30% naknade od za to predviđenog iznosa.
8. PDV nije uključen u cijenu.